Select Page

     ในสังคมนอร์เวย์การพูดคุยเรื่องการเมืองเป็นเรื่องปกติ บางคนถึงขั้นแสดงตัวออกหน้าออกตาด้วยซ้ำว่าตัวเองเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใด มีแนวคิดทางการเมืองฝักใฝ่แบบใด เพราะเขาถือว่าการเมืองคือเรื่องใกล้ตัว การเมืองเกี่ยวข้องกับเราตั้งแต่เกิดยันตาย การบริหารงานของรัฐส่งผลกระทบต่อชีวิตคนทั่วไปในทุกมิติ

         การมีส่วนร่วมทางการเมืองของคนนอร์เวย์ แสดงให้เห็นว่าเขาใส่ใจสังคม และอยากเป็นส่วนหนึ่งให้สังคมพัฒนา ตามแนวทางและความเชื่อของเขา

         การเมืองไม่ใช่เรื่องสกปรก การเมืองคือเรื่องที่สามารถคุยกันได้ หลายคนหลายความคิดเห็น สังคมไม่จำเป็นต้องมีความคิดเห็นเหมือนกันไปเสียทั้งหมด ซึ่งสุดท้ายแล้ว เราต้องเรียนรู้ที่จะคุยกันแล้วตกลงกันว่าเราไม่เห็นด้วยก็ได้

     ภาษาอังกฤษใช้คำว่า Agree to disagree

    ภาษานอร์เวย์/ภาษานอร์ช ใช้วลีว่า Enig om å være uenig

หนาวแค่ไหน แค่ไหนเรียกหนาว

  ข่าวการเมืองไทยในนอร์เวย์  

         สถานการณ์ความเคลื่อนไหวทางการเมืองในประเทศไทยตอนนี้ โดยเฉพาะการชุมนุมประท้วงของนักศึกษา เป็นที่สนใจของสื่อนอร์เวย์ โต๊ะข่าวต่างประเทศ โดยสื่อไม่ได้เลือกรายงานทุกวัน แต่จะรายงานเฉพาะเหตุการณ์สำคัญๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองระดับมหภาค

         เหตุการณ์ความไม่สงบและความไม่เสถียรภาพในไทยอาจโยงมาถึงคนนอร์เวย์ด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการท่องเที่ยว ที่คนนอร์เวย์นิยมไปพักผ่อนวันหยุดที่ไทย ความไม่สงบทางการเมืองอาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเดินทางไปประเทศไทย หรือภาคธุรกิจส่งออก เช่น อาหารทะเลนอร์เวย์ ที่ทำตลาดได้ดีและกำลังเติบโตในไทย

ตัวอย่างหัวข้อข่าว
ที่สื่อนอร์เวย์นำเสนอ เช่น

Ungdom i Thailand utfordrer kongemakten og militærregjeringen

         นำเสนอบนเว็บข่าว nrk.no เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2020
         ลิงค์ข่าวอ้างอิง กดดูที่นี่

Unge i Thailand vil ikke lenger ha en konge som bor i Tyskland

         จากเว็บข่าว Bergens tidende เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2020
         ลิงค์ข่าวอ้างอิง กดดูที่นี่

Uro i Thailand: Tusener av mennesker demonstrerer mot Thailands konge og militærregjering

         จากเว็บข่าว Stavanger Aftenblad
         ลิงค์ข่าวอ้างอิง กดดูที่นี่

Facebook varsler søksmål mot Thailand

          บนเว็บข่าว nrk.no เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม
         ลิงค์ข่าวอ้างอิง กดดูที่นี่

คำศัพท์

Å utfordre – ท้าทาย

Militærregjering (en) – รัฐบาลทหาร

Uro (en) – ความไม่สงบ

Å varsleเตือน

Søksmål (et) – คดีความ

Motต่อ ต่อต้าน

         นอกจากนี้ยังมีรายการข่าวของช่องโทรทัศน์ nrk สื่อกระแสหลักที่นำเสนอและวิเคราะห์ถึงสถานการณ์การชุมนุมต่อเนื่องของกลุ่มนักศึกษาในประเทศไทย เช่น รายการข่าวค่ำ ช่วงข่าวต่างประเทศ รายการสรุปข่าวค่ำ Kveldsnytt ที่มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญข่าวต่างประเทศ และนักวิชาการมาอธิบายถึงปรากฏการณ์การเมืองครั้งสำคัญ ซึ่งอาจนำไปสู่มิติใหม่ทางการเมืองในประเทศไทย ใช้ชื่อหัวข้อช่วงการสนทนาว่า ..

Uvanlig demonstrasjon mot kongen i Thailand

         นำเสนอในรายการข่าวทางโทรทัศน์ Kveldsnytt ทาง nrk tv เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2020

         ลิงค์อ้างอิง กดดูที่นี่

คำศัพท์

Uvanligไม่ปกติ

Demonstrasjon (en) การประท้วง

         จากการนำเสนอข่าวการเมืองในประเทศไทย แสดงให้เห็นว่าคนนอร์เวย์สนใจเรื่องปรากฎการณ์สังคมและความเคลื่อนไหวของประเทศไทย ไม่ได้มองว่าประเทศไทยเป็นประเทศแห่งการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว

         ทั้งนี้ การนำเสนอของสื่อในนอร์เวย์ก็เป็นไปอย่างรอบด้าน มีข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง มีผู้สื่อข่าวต่างประเทศผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการที่ศึกษาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประเทศไทยอยู่ ขณะที่ข้อมูลบางอย่าง เป็นสิ่งที่สื่อกระแสหลักในประเทศไทยเลี่ยงที่จะไม่เอ่ยถึงโดยตรง ไม่กล้านำเสนอภาพข่าวและเนื้อหาการประท้วง

  ตัวอย่างประโยค
ภาษานอร์เวย์/ภาษานอร์ช  

         หากเราต้องการอธิบายสถานการณ์การเมืองแบบคร่าวๆ ให้คนนอร์เวย์ฟัง ว่าเหตุใดทำไมนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ถึงรวมตัวกันประท้วงขับไล่รัฐบาลกันยาวนานติดต่อกันเป็นเดือนๆ ไม่จบไม่สิ้น เราสามารถตอบได้ว่า ที่เขาออกมาประท้วงนั้น เพราะกลุ่มผู้ชุมนุมมีข้อเรียกร้องหลัก 3 ประการ อันได้แก่

         หยุดคุกคามประชาชน

         ยุบสภา

         ร่างรัฐธรรมนูญใหม่

         รวมถึงข้อเสนอเรื่องการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์

Myndighetene slutter å trakassere regimekritikere

• Regjeringen må gå av

• En ny grunnlov må skrives

• En reform av monarkiet

         เขียนเป็นประโยคได้ว่า

         Demonstrantene i Thailand har tre hovedkrav at myndighetene slutter å trakassere regimekritikere, regjeringen må gå av, og en ny grunnlov må skrives. I tillegg ønsker de en reform av monarkiet.

คำศัพท์

Demonstrant (en) – ผู้ประท้วง

Myndighet (en) – หน่วยงานรัฐ

Å trakassere – คุกคาม

Regimekritiker (en) – ผู้วิจารณ์ระบอบการปกครอง

Grunnlov (en) – รัฐธรรมนูญ

Reform (en) – การปฏิรูป

 250 total views