Select Page
์National Norwegian day

1

นอร์เวย์เป็นประเทศสังคมนิยมประชาธิปไตย ที่มีแนวคิดส่งเสริมความเท่าเทียมกันในสังคม มีกษัตริย์เป็นประมุขและสัญลักษณ์ของประเทศ ชื่อทางการคือราชอาณาจักรนอร์เวย์

2

นอร์เวย์เคยเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในยุโรป

3

ยากจนมากๆ ถึงระดับที่ว่าถ้าคนทนอยู่ในประเทศนอร์เวย์ในยุคที่เกษตรกรรมมีปัญหา อุตสาหกรรมยังพัฒนาไม่สุด พากันอดตายแน่นอน ช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ต่อต้นศตวรรษที่ 20 คนนอร์เวย์ย้ายไปแสวงหาโอกาสในโลกใหม่อย่างอเมริกา กว่า 800,000 คน ซึ่งคิดเป็นเกือบ 2 ใน 5 ของประชากรในประเทศทีเดียว 

รัฐบาลท้องถิ่นบางแห่งต้องจำใจจ่ายค่าเดินทางส่งคนอพยพไปอยู่อเมริกา เพราะเงินไม่พอดูแลคนในเทศบาล

คนดังในอเมริกาที่มีเชื้อสายนอร์เวย์เช่น คริสซี่ เทเก้น (ลูกครึ่งไทย-อเมริกัน ที่ครอบครัวฝั่งพ่อเป็นผู้อพยพจากนอร์เวย์)

4

นอร์เวย์เพิ่งลืมตาอ้าปากได้ตอนค้นพบแหล่งน้ำมันในทะเลเหนือ ช่วงทศวรรษปี 1960 เรียกได้ว่าน้ำมันเปลี่ยนประเทศกันเลยทีเดียวค่ะ ความมั่งคั่งทำให้ประเทศมั่นคงยิ่งขึ้น ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

อย่างไรก็ดี ระบบรัฐสวัสดิการของประเทศมีมานานแล้ว มีก่อนจะรวย ก่อนเจอน้ำมัน แต่อาจดูแลคนได้ไม่เต็มที่ เพราะเงินไม่พอ พอรวยแล้วทุกอย่างมันก็ลงตัว กลายเป็นประเทศที่ทั้งรวย ดูแลคนทั่วถึงได้เต็มที่ และคนก็อยู่ดีกินดี 

5

นอร์เวย์เคยเป็นเมืองขึ้นของเดนมาร์กและสวีเดน

 

6

นอร์เวย์ใช้กษัตริย์ร่วมกับเดนมาร์กและสวีเดนมาตลอด จนกระทั่งปี ค.ศ. 1905 ที่เป็นอิสระจากสหภาพสวีเดน คิดว่าอยากมีกษัตริย์เป็นของตัวเอง เลยเชิญเจ้าชายของเดนมาร์กมาเป็นกษัตริย์ นั่งเรือข้ามจากเดนมาร์กเข้ามาออสโล มีสารคดีนาทีประวัติศาสตร์ดังกล่าวให้ดูในเน็ท

 

7

ผู้อพยพเริ่มเข้าประเทศนอร์เวย์ในช่วงทศวรรษ 1970 ช่วงที่ประเทศกำลังพัฒนา คนกลุ่มแรกคือเพื่อนบ้านในยุโรป แต่ก็ยังคงขาดแรงงานอยู่มาก รัฐบาลนอร์เวย์จึงเชิญผู้อพยพชาวปากีสถานและชาวเติร์กมาทำงาน ให้ตั้งถิ่นฐานในประเทศ และหลังจากนั้นก็รับผู้อพยพและผู้ขอลี้ภัยมาตลอด

ผู้อพยพย้ายถิ่นฐาน (Immigrant) ชาวไทยในประเทศนอร์เวย์ ปัจจุบันมีจำนวนราวๆ 20,000 คน

8

นอร์เวย์ให้สิทธิชาวต่างชาติในการมีส่วนร่วมทางการเมือง ชาวต่างชาติที่อยู่นอร์เวย์เกินสามปี สามารถเลือกตั้งระดับท้องถิ่นเทศบาลและจังหวัดได้ โดยจะจัดขึ้นทุก 4 ปี สามารถสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมือง เลือกตั้งและช่วยกันกำหนดทิศทางของการเมืองท้องถิ่น อันมีผลต่อผู้อยู่อาศัยโดยตรง

 

9

เศรษฐกิจหลักของประเทศคือ อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมประมง (ส่งออกปลาแซลมอน ฯลฯ) อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

 

10

นอร์เวย์ไม่ได้เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป เพราะประชาชนไม่ต้องการเข้าร่วม มีการทำประชาพิจารณ์ให้ประชาชนโหวตถึงสองครั้ง ปฏิเสธทั้งสองครั้ง ถึงตอนนี้คนนอร์เวย์ยังคงมั่นใจว่าเขามาถูกทางแล้ว แต่นอร์เวย์อยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Area)

 442 total views