Select Page

         หากใครอยู่นอร์เวย์มาสักพักหนึ่งแล้ว และคิดว่าจะอยู่ต่อไปเรื่อยๆ จนแก่และอาจตายอยู่ที่นอร์เวย์ การขอสัญชาตินอร์เวย์ถือเป็นเรื่องหนึ่งที่น่าคิดนะคะ เพราะข้อดีของการมีสัญชาตินอร์เวย์มีหลายอย่างเหมือนกัน คือ

1

          เราได้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป ระดับประเทศ เลือกนายกรัฐมนตรี กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารประเทศผ่านการเลือกตั้ง

 

2

        ไม่ต้องคอยลุ้นผลกระทบจากพรรคการเมืองที่วันหนึ่งอาจได้ขึ้นเป็นรัฐบาล และมีนโยบายต่อต้านชาวต่างชาติและผู้อพยพย้ายถิ่นฐาน เปลี่ยนกฎไปมา ทำให้ชีวิตเราไม่แน่นอน ต้องคอยอัพเดทสถานการณ์การเมืองที่เกี่ยวข้องกับสถานะคนต่างชาติอย่างเราๆ ตลอด 

         ใครจะรู้ … วันหนึ่งเขาอาจออกกฎหมายไม่ให้คนต่างชาติถือครองที่ดินก็ได้ (ยกตัวอย่างเฉยๆ นะคะ เป็นตัวอย่างที่ใกล้ตัวมาก เพราะนี่คือกฎหมายเกี่ยวกับคนต่างชาติข้อหนึ่งของรัฐบาลไทย)

 

3

        การถือสัญชาตินอร์เวย์ ตามมาด้วยการได้พาสปอร์ตนอร์เวย์ ซึ่งถือว่าเป็นพาสปอร์ตชาติหนึ่งที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก เป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตดีกับนานาชาติ สามารถเดินทางไปได้หลายประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่า เช่น อเมริกา และอังกฤษ เพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางอย่างแรงค่ะ

 

4

          สามารถอยู่หรือเที่ยวนอกประเทศนอร์เวย์ได้เกิน 6 เดือน โดยไม่เสียสิทธิสวัสดิการพื้นฐาน หรือต้องมาเริ่มต้นขอวีซ่าผู้พักอาศัยถาวรกันใหม่

5

        สามารถเข้าทำงานในหน่วยงานราชการ ทำงานการเมืองระดับประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศนอร์เวย์ได้

 

6

          ที่สำคัญ ยังคงสามารถถือสัญชาติไทยไปด้วยได้ เพราะรัฐบาลนอร์เวย์และรัฐบาลไทย อนุญาตให้ถือสองสัญชาติได้ ไม่ต้องสละสัญชาติเดิม

          ส่วนเงื่อนไขของคนที่จะขอสัญชาตินอร์เวย์นั้น แตกต่างกันไปตามสถานะของแต่ละคนนะคะ เช่น

             กรณีของบุคคลที่อายุเกิน 18 ปี แต่ไม่ได้แต่งงานกับคนนอร์เวย์

            คนที่แต่งงานหรือลงทะเบียนใช้ชีวิตคู่กับคนที่ถือสัญชาตินอร์เวย์

             เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีที่ มีพ่อหรือแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนนอร์เวย์ หรือขอสัญชาติพร้อมพ่อหรือแม่

            เด็กอายุเกิน 12 ปี ที่ขอสัญชาติเพียงลำพัง

          สำหรับกรณีคนที่แต่งงานหรือลงทะเบียนใช้ชีวิตคู่กับคนที่ถือสัญชาตินอร์เวย์ มีเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้ค่ะ

            ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมสมัครขอสัญชาตินอร์เวย์ เป็นเงิน 3,700 โครน (จ่ายออนไลน์ผ่านหน้าเว็บของ UDI)

            ต้องมีเอกสารยืนยันตัวตน เช่น พาสปอร์ต

            ต้องใช้ชีวิตอยู่ในประเทศนอร์เวย์ หรือมีแผนใช้ชีวิตอยู่ในประเทศนอร์เวย์ในอนาคต

            หากอายุระหว่าง 18-67 ปี ต้องมีเอกสารแสดงว่าสอบผ่านพูดภาษานอร์เวย์ระดับ A2 ขึ้นไป และสอบผ่านข้อสอบขอสัญชาตินอร์เวย์ หรือข้อสอบวิชาสังคมเป็นภาษานอร์เวย์

            หากมีประวัติอาชญากรรมหรือเกี่ยวพันกับการสืบสวนคดีของตำรวจ อาจต้องใช้เวลาในการพิจารณานานกว่าปกติ

            สำหรับคนที่ไม่มีวีซ่าผู้พำนักอาศัยถาวร ต้องมีเงื่อนไขครบเช่นเดียวกับผู้ที่ถือวีซ่าถาวร

            ต้องอาศัยอยู่ในประเทศนอร์เวย์อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป ในช่วง 10 ปีล่าสุด และต้องมีหลักฐานการถือวีซ่าพำนักอาศัยในประเทศนอร์เวย์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

            หากแต่งงานหรือมีคู่สมรสเป็นคนนอร์เวย์ ระยะเวลาที่แต่งงาน ตั้งแต่จดทะเบียนสมรส รวมกับระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในนอร์เวย์ ต้องเกิน 7 ปีขึ้นไป เช่น แต่งงานมา 3 ปีครึ่ง อยู่นอร์เวย์มาครบ 3 ปีครึ่ง รวมเป็น 7 ปี สามารถสมัครขอสัญชาตินอร์เวย์ได้

เลือกตั้ง นอร์เวย์ norwara
เลือกตั้ง นอร์เวย์ norwara

          เอกสารสำคัญที่ใช้ในการยื่นขอสัญชาติ มีดังนี้ค่ะ

          ♦  พาสปอร์ตตัวจริง

          ♦  สำเนาพาสปอร์ตทุกหน้าที่มีตราประทับ ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ หรือเท่าที่มีหลังย้ายมาอยู่นอร์เวย์

          ♦  ใบสูติบัตรตัวจริง

          ♦  สำเนาสูติบัตร สำเนาเอกสารแปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมตรารับรองจากกรมการกงสุล

          ♦  รายละเอียดการเดินทางออกนอกประเทศนอร์เวย์ ในช่วง 10 ปีล่าสุด หรือตั้งแต่ย้ายมาอยู่นอร์เวย์

          ♦  หากใครมีแผนจะไปอยู่ต่างประเทศ เช่น ต้องไปเรียนหรือทำงาน ต้องแนบเอกสารชี้แจงรายละเอียดแผนการที่จะไปอยู่ต่างประเทศด้วย

          ♦  หนังสือตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากตำรวจ สามารถขอออนไลน์ได้ค่ะ ระยะเวลารอตรวจสอบประวัติ ประมาณหนึ่งสัปดาห์ค่ะ

          ♦  ผลสอบพูดภาษานอร์เวย์ สูงกว่าระดับ A2 ขึ้นไป

          ♦  ผลสอบข้อสอบขอสัญชาตินอร์เวย์ หรือข้อสอบวิชาสังคมภาษานอร์เวย์ อันเป็นความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบการเมืองการปกครอง รัฐสวัสดิการ สังคม และประวัติศาสตร์โดยสังเขปของนอร์เวย์

          ♦  หนังสือยืนยันการใช้ชีวิตคู่ ลงนามโดยคู่สมรส

          โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บสำเนาเอกสารไว้ และจะส่งคืนเอกสารตัวจริงให้ หลังตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารแล้ว

          ถ้าใครลองตรวจสอบคุณสมบัติและถามใจตัวเองดีๆ แล้ว เงินพร้อม เอกสารพร้อม สามารถสมัครขอสัญชาติได้ที่หน้าเว็บของ UDI เลยนะคะ ระยะเวลาในการพิจารณาตอนนี้น่าจะหกเดือนถึงหนึ่งปี รอกันยาวๆ เลยค่ะ เมื่อสมัครและกรอกเอกสารทางอินเตอร์เน็ทเรียบร้อยแล้ว ก็จองเวลายื่นเอกสารที่สถานีตำรวจใกล้บ้านค่ะ 

 

อ้างอิงข้อมูล

             เว็บของ udi.no  ณ วันที่ 18 กันยายน 2019

 5,335 total views