Select Page

สมัครขอสัญชาติไปแล้ว

แต่ไม่รู้ว่าจะได้สัญชาติรึเปล่า

ระยะเวลาพิจารณาก็ยาวนาน เกือบปี

ลุ้นมาก

อยากรู้จังว่าเงื่อนไขที่เขาพิจารณาคืออะไร

หนาวแค่ไหน แค่ไหนเรียกหนาว

         เดือนก่อนเราได้รับหนังสือแจ้งว่า UDI อนุมัติให้ถือสัญชาตินอร์เวย์! ทางอีเมล์ หลังยื่นเอกสารขอสัญชาติ พร้อมจ่ายเงินค่าธรรมเนียมไปเมื่อ 8 เดือนที่แล้วค่ะ

         แต่หนังสือแจ้งทางอีเมล์ที่ได้รับเป็นแค่หนังสือแจ้งข่าวเฉยๆ จากทาง UDI

         หนังสืออนุมัติสัญชาตินอร์เวย์อย่างเป็นทางการจริงๆ เพื่อประกอบการยืนยันว่าเราได้รับสัญชาตินอร์เวย์ (เพื่อไปทำธุรกรรมอย่างอื่น เช่น ทำพาสปอร์ต) ต้องไปรับด้วยตัวเองที่สถานีตำรวจค่ะ

  เงื่อนไขที่ใช้พิจารณา  

         ในหนังสืออนุมัติ (Vedtak – innvilgelse av norsk statsborgerskap) ระบุไว้ว่า เงื่อนไขสำหรับการพิจารณาอนุมัติสัญชาติให้นั้น UDI พิจารณาตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ (ถ้าแปลเป็นภาษากฎหมายไทยๆ ต้องเรียกว่า พระราชบัญญัติสัญชาติ) Statsborgerloven § 7, jf. § 12

         โดย ผู้ได้รับสัญชาติ ซึ่งก็คือตัวเองนั้น…

          มีเอกสารระบุตัวตนที่ชัดเจน (พาสปอร์ตไทย ใบสูติบัตร)

          อายุเกิน 12 ปี

          ตอนนี้อาศัยอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์ และมีแผนจะอยู่ที่นอร์เวย์ต่อไป

          มีคุณสมบัติครบทุกข้อตามเงื่อนไขวีซ่าถาวร (permanent oppholdstillatelse)

          อาศัยอยู่นอร์เวย์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป ในช่วง 10 ปีล่าสุดนี้ ด้วยวีซ่าที่มีอายุอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป (เป็นวีซ่าชั่วคราวก็ได้ วีซ่าทำงานก็ได้ หรือวีซ่าถาวรก็ได้) โดยในกรณีที่แต่งงานกับคนสัญชาตินอร์เวย์ เป็น Samboer  ลงทะเบียนใช้ชีวิตคู่ร่วมกับคนสัญชาตินอร์เวย์ ต้องอาศัยอยู่บ้านเดียวกัน ระยะเวลาที่แต่งงานหรือใช้ชีวิตคู่กับคนนอร์เวย์รวมกับจำนวนปีที่อาศัยอยู่นอร์เวย์ นับแล้วได้อย่างน้อย 7 ปีขึ้นไป

          มีผลสอบพูดภาษานอร์เวย์กับผลสอบความรู้เรื่องสังคมนอร์เวย์ ตามที่กำหนด

          ไม่มีโทษทางอาญา หรือถูกตั้งข้อหาทางอาญาพิเศษใดๆ หรืออยู่ระหว่างรอรับโทษจนหมดอายุโทษทางอาญา

  ถ้าเงื่อนไขครบ ก็ไม่ต้องกังวล  

         อ่านเงื่อนไขการพิจารณาจบแล้ว เพื่อนๆ ลองกลับมาดูเงื่อนไขและคุณสมบัติของตัวเองตอนยื่นเอกสารขอสัญชาตินะคะ ถ้าคิดว่าเงื่อนไขเราผ่านหมด ก็ไม่มีอะไรต้องกังวล ขอแค่รอเวลาให้เจ้าหน้าที่เขาทำงาน ตรวจสอบเอกสารเพื่อความชัวร์

  กรณีโดนยึดสัญชาตินอร์เวย์  

         อย่างไรก็ดี เราสามารถโดนยึดสัญชาตินอร์เวย์คืนได้นะคะ ถ้าเขาตรวจสอบทีหลังเจอว่าเอกสารที่เรายื่นไปนั้น เป็นเอกสารเท็จ หรือในกรณีที่พิเศษจริงๆ คือเกิดการผิดพลาดในขั้นตอนการพิจารณา เราก็โดนยึดสัญชาติคืนได้อีกเช่นกัน

📂 อ้างอิง
หนังสืออนุมัติสัญชาติจาก UDI (มิถุนายน 2020)

ขอสัญชาตินอร์เวย์ไปแล้ว รอผลนานไหม

     การพิจารณาขอสัญชาตินอร์เวย์ของเจ้าหน้าที่ UDI จะเริ่มกระบวนการก็ต่อเมื่อผู้สมัครขอสัญชาตินอร์เวย์ ยื่นเอกสารที่สถานีตำรวจท้องถิ่นใกล้บ้าน โดยทาง UDI ระบุไว้ในหน้าเว็บว่า ใช้ระยะเวลาพิจารณาอย่างมากที่สุด 12 เดือน  Read more

Loading