1 นอร์เวย์เป็นประเทศสังคมนิยมประชาธิปไตย ที่มีแนวคิดส่งเสริมความเท่าเทียมกันในสังคม...