Select Page

             รายแรก เป็นนักศึกษาชาย ติดเชื้อที่ประเทศอิตาลี ตอนนี้รักษาตัวและถูกกักตัวอยู่ที่อิตาลี

             รายที่ 2 เป็นผู้ติดเชื้อรายแรกที่พบในนอร์เวย์ สถาบันสาธารณสุขแห่งชาติ (Folkehelseinstituttet) ระบุว่าเจอทางภาคเหนือของนอร์เวย์ ที่เมืองทรุมเซ่อ

             ทั้งนี้ ผู้ติดเชื้อไม่ออกอาการ ไม่เจ็บ ไม่ป่วย แข็งแรงดี ตอนนี้กักตัวและกักบริเวณอยู่ที่บ้านตัวเอง โดยมีการติดตามอาการจากจนท. อย่างใกล้ชิด

             ผู้ติดเชื้อรายดังกล่าวเป็นเพศหญิง เพิ่งกลับจากประเทศจีน ในพื้นที่ที่มีการระบาดของไวรัส

             ทางการนอร์เวย์ได้ตรวจเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับคนที่เข้าข่ายมีความเสี่ยงไปแล้วกว่า 100 ราย โดยผลเป็นลบ เพิ่งเจอผลบวกรายแรกในประเทศวันนี้

             สถาบันสาธารณสุขของนอร์เวย์เริ่มยกระดับการเฝ้าระวังสถานการณ์ไวรัสแล้ว มีการซักซ้อมการรับมือของจนท.ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเทศบาลเมืองทรุมเซ่อที่เจอผู้ติดเชื้อรายแรกในประเทศ

             เริ่มมีคำแนะนำแก่ประชาชนอย่างเป็นทางการ เรื่องการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกัน และเฝ้าระวังดูอาการตัวเองในช่วงนี้

             รมว. กระทรวงสาธารณสุขนอร์เวย์ ให้สัมภาษณ์ว่า การพบผู้ติดเชื้อรายแรกในนอร์เวย์วันนี้ เป็นเหตุการณ์ที่คาดการณ์ไว้แล้วว่าอาจเกิดขึ้นได้ พร้อมรับมือ

.. .. ..

ป.ล. สื่อในนอร์เวย์ยังคงใช้คำว่าโคโรนาไวรัส (koronavirus, koronasmitte) เป็นหลัก สลับกับคำว่า COVID-19 (ซึ่งใช้น้อยกว่า) ขณะที่ไทยตอนนี้ใช้คำว่า COVID-19 เป็นหลัก

 152 total views